A fun and excitement factory,ensky

Locations

[Headquarters]

1-11-1 Inari, Soka-shi, Saitama 340-0003

[Soka FT Bldg. office]

1-5-2 Sumiyoshi, Soka-shi, Saitama 340-0014

[Takenotsuka Office]

5-4-15 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo 121-0813

【Chiyoda Office】

3F, 1-8-15 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032

【Yashio Distribution Center】

511-1 Minamiushiroya, Yashio-shi, Saitama 340-0831

[Sapporo Sales Office]

1-1-26 Hachiken 5-jo Nishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 063-0845